FAQs Complain Problems

विदुतिय खरिद प्रणालीमा शिलबन्दि दरभाउपत्र दखिला गर्ने म्याद थप गरिएकाे सम्बन्धि जरुरी सूचना