तपार्इलार्इ लमही नगरपालिकाकाे वेबसाइट कस्ताे लग्याे ?

राम्राे छ
38% (15 votes)
सुधार गर्नु पर्ने छ
63% (25 votes)
Total votes: 40