तपार्इलार्इ लमही नगरपालिकाकाे वेबसाइट कस्ताे लग्याे ?

राम्राे छ
39% (14 votes)
सुधार गर्नु पर्ने छ
61% (22 votes)
Total votes: 36