प्रथम सार्बजनिक सुनवाई

लमही नगरपालिका , नगरकार्यपलिकाको कार्यलयको चालु आ. व . २०७४/२०७५ को प्रथम  सार्बजनिक सुनवाई कार्यक्रम तपसिलको मिति स्थान र समय सार्बजनिक सुनवाई कार्यक्रम हुने भएको हुँदा राजनैतिकदल , नागरिक समाज, संघ संस्था संजाल लगायत सम्पूर्ण नगरवासीहरु लाई उक्त कार्यक्रममा उपिस्थिति को लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु l

कार्यक्रम : सार्बजनिक सुनवाई कार्यक्रम l

मिति : २०७५/०२/०४

समय : विहान ११ बजे l

स्थान : सार्बजनिक बगैचा , लमही l