कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
श्री गेहेन्द्र बहादुर डाँगी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत gbd427@yahoo.com 9857837111
श्री सुरेन्द्ररमण पुरी विधालय निरीक्षक शिक्षा शाखा purisurendraraman@gmail.com 9844978963
श्री धन बहादुर खडका जनस्वास्थ्य निरीक्षक स्वास्थय शाखा संयाेजक ९८६६७३४९५०
श्री लालमणी सुबेदी जनस्वास्थ्य निरिक्षक/सुचना अधिकृत प्रशासन/सुचना शाखा 9857831211
श्री अर्चना कुमारी खङ्ग लेखा अधिकृत अार्थिक प्रशासन archanakhang@gmail.com ०८२- ५४००५०
श्री रूपनारायण चाैधरी सि.अ.ह.व.(अधिकृत) स्वास्थय /सरसपफाइ शाखा 9857840806
श्री विजयदेव चौधरी इन्जिनियर भवन निर्माण/योजना शाखा erbdc@yahoo.com 9841571129
श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता सुचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रविधि शााखा ito.lamahimun@gmail.com ९८४७८६५१३२/९८०६२६५१३२
श्री रेशमलाल शर्मा ना.सु राजस्व शाखा reshamsharma041@gmail.com ९८४४९७०९९९
श्री पुष्प राज अधिकारी ना.सु सामाजिक / योजना विकाश pusparaj41@gmail.com 9857834681
श्री रमेश चन्द कम्प्युटर अपरेटर राजस्व शाखा
श्री कृष्ण बहादुर नेपाली अमिन भवन शाखा
श्री हरिराम रावत खरिदार स्टाेर ९८४७८४०६८६
श्री गयत्री कुमारी थापा अाहेव स्वास्थय शाखा gayatrithapa2014@gmail.com ९८५७८३२२७४
श्री निर्मला श्रेष्ठ खरिदार
श्री पुनीराम चौधरी असिस्टेन्ट सहायक इन्जिनियर योजना ९८४४९१९८८३
श्री रमा खडका सहायक स्तर चतुर्थ दर्ता /चलानी ९८४७८४०३१०