सूचना तथा समाचार

लमही नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुको विवरण

लमही नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुको विवरण     

लमही नगरपालिका को दोस्रो चौमासिक को सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम

लमही नगरपालिका कार्यालयको  दोस्रो चौमासिक  सार्बजनिक सुनुवाई कार्यक्रम मिति २०७३/११/२३ गते लमही ९ खैरी मा कार्यकारी अधिकृत श्री ललित कुमार थापा को  अध्क्षयता मा  सम्पन गरियो .

Pages