FAQs Complain Problems

समाचार

समाचार

वडामा कार्यरत कर्मचारी

नाम/थर पद वडा कार्यालय सम्पर्क नं इमेल
कालिका के सी कार्यालय सहयाेगी वडा नं.५
श्री बिन्तीराम चौधरी वडा सचिव वडा नं.१ ९८६६७३१९३४ lamahiwada1@gmail.com
श्री गिरा घर्ति सहायक चौथो वडा नं.१ ९८४७८६६७४४ lamahiwada1@gmail.com
श्री राधा घिमिरे स. कम्प्युटर अपरेटर वडा नं.१ ९८६०००८७९० lamahiwada1@gmail.com
श्री जानका पोख्रेल कार्यालय सहयाेगी वडा नं.१ ९८०६२५७५४९ lamahiwada1@gmail.com
श्री लाल बहादुर चौधरी वडा सचिव वडा नं.२ ९८२२८१९९२५ lamahiwada2@gmail.com
श्री पुनम चौधरी असिस्टेन्ट सहायक इन्जिनियर वडा नं.२ ९८१२८२३३०३ lamahiwada2@gmail.com
श्री सन्तोष कुमार चौधरी स. कम्प्युटर अपरेटर वडा नं.२ 9843717035 lamahiwada2@gmail.com
श्री बासुदेव रेग्मी कार्यालय सहयाेगी वडा नं.२ ९८४७८३२५१७ lamahiwada2@gmail.com
श्री राम भजन चौधरी वडा सचिव वडा नं.३ ९८५७८४०७३८ lamahiwada3@gmail.com
श्री रन्जना पोख्रेल सव.इन्जिनियर वडा नं.३ ९८४९३७६००७ lamahiwada3@gmail.com
श्री सम्झना कुमारी शाही वडा सचिव वडा नं.४ 9765462563 lamahiwada4@gmail.com
श्री तीलमाया पुन मगर असिस्टेन्ट सहायक इन्जिनियर वडा नं.४ 9863126996 lamahiwada4@gmail.com
श्री शर्मीला चौधरी स. कम्प्युटर अपरेटर वडा नं.४ 9847969600 lamahiwada4@gmail.com
श्री फुलमती चौधरी कार्यालय सहयाेगी वडा नं.४ 9816907570 lamahiwada4@gmail.com
श्री बालकृष्ण चौधरी वडा सचिव वडा नं.५ 9866771711 lamahiwada5@gmail.com
श्री चन्द्री बुढा असिस्टेन्ट सहायक इन्जिनियर वडा नं.५ 9863126996 lamahiwada5@gmail.com
श्री सिमा चौधरी स. कम्प्युटर अपरेटर वडा नं.५ 9866929474 lamahiwada5@gmail.com
श्री राम शंकर चौधरी स. कम्प्युटर अपरेटर वडा नं.५ lamahiwada5@gmail.com
श्री आनन्दराम कवर योगी वडा सचिव वडा नं.६ 9857840412 lamahiwada6@gmail.com
श्री अमित बि.क सव इन्जिनियर वडा नं.६ 9866411026
श्री सरिता चौधरी असिस्टेन्ट सहायक इन्जिनियर वडा नं.६ 9866809253
श्री वर्षा खड्का स. कम्प्युटर अपरेटर वडा नं.६ 9829529405
श्री रमा वली डी.सी कार्यालय सहयाेगी वडा नं.६ 9868632901
श्री शेर बहादुर चौधरी वडा सचिव वडा नं.७ 9866731934 lamahiwada7@gmail.com
श्री शिव नारायण चौधरी स. कम्प्युटर अपरेटर वडा नं.७ 9847800572
श्री प्रेमलता चौधरी कार्यालय सहयाेगी वडा नं.७ 9809775467
श्री रेश्मा चौधरी स. कम्प्युटर अपरेटर वडा नं.७ 9829847113
श्री दिल बहादुर चौधरी वडा सचिव वडा नं.८ 9866731934 lamahiwada८@gmail.com
श्री कमल चौधरी सहायक चौथो वडा नं.८ 985841565

Pages